Иван Кирев ДОБРЕВ

генерал - майор Иван Кирев ДОБРЕВ

 

Роден: 01.12.1951г. в с. Спасово, обл. Стара Загора.

 

Образование:

Средно образование в гр. Нова Загора - 1969г.;

Висше военно училище във Велико Търново - 1969-1973г.;

Военна академия "Малиновски" в Москва, Русия 1978 - 1981г.;

Академия на ГЩ на ВС на Русия - Москва, 1993 - 1995г.;

Езиков курс във ВА "Г.С. Раковски"- София.

 

Военна служба:

1973 - 1974г. - Командир на взвод в мотострелкови полк (Харманли);

1974г. - Командир на танкова рота в танков батальон на мотострелкови полк;

1974 - 1975г. - Заместник - началник щаб на танков батальон в танков полк (Чирпан);

1975 - 1978г. - Началник на щаба на танков батальон в танков полк;

1981 - 1983г. - Началник на щаба на танков полк;

1983 - 1985г. - Заместник на командира на танков полк;

1985 - 1986г. - Началник на оперативно отделение, той и заместник на началник щаба на дивизия;

1986 - 1989г. - Командир на мотострелкови полк (Момчилград);

1989 - 1992г. - Командир на 13 тбр;

1992 - 1993г. - Командир на мотострелкова дивизия;

1995 - 1996г. - Командир на мотострелкова дивизия;

1996 - 1998г. - Заместник-командир по бойната подготовка на 1-ви армейски корпус;

1998 - 2000г. - Началник на Управление "Подготовка на войските" в Гл-Щ - СВ;

07.07.2000 - 11.06.2002г. - Командир на трети армейски корпус;

2002 - 2006г. - Заместник - началник на Гл-Щ - СВ по операциите;

2006 - 2009 г. - Командващ на Сухопътните войски;

2009 г. - Началник на щаба по подготовката на Сухопътните войски.

 

Офицерски звания:

1973г. - лейтенант;

1976г. - старши лейтенант;

1980г. - капитан;

1985г. - майор;

1989г. - подполковник;

1992г. - полковник;

1996г. - генерал - майор;

2007г. - генерал-лейтенант. 

 

Награди: медали и специални награди от Министъра на отбраната - лично оръжие "Астра".

 

Владее: руски и английски език.

 

Член на управителния съвет на Ловно-рибарския съюз.

 

Семейно положение: женен, с две деца

{START_COUNTER}