Никола Георгиев СЛАВЕВ

бригаден генерал Никола Георгиев СЛАВЕВ

 

Роден: 26.11.1953г . в с. Тертер, Разградска област.

 

Образование: Техникум по корабостроене - 1971 г,  ВНВУ ”Васил Левски”, Велико Търново - 1971 - 1975г., ВА ”Г.С Раковски”, София - 1983 - 1985г., ВА на ГЩ на ВС на Русия, Москва - 1996 - 1997г.

 

Военна служба:

1975 - 1978г. - Командир на взвод в мотострелкови полк;

1978 - 1981г. - Командир на рота в мотострелкови полк;

1981 - 1982г. - Началник на щаба на мотострелкови батальон в мотострелкови полк;

1982 - 1983г. - Командир на мотострелкови батальон в мотострелкови полк;

1985 - 1986г. - Командир на учебен мотострелкови батальон;

1986 - 1988г. - Помощник - началник на оперативен отдел в щаба на 3 армия;

1988 - 1989г. - Заместник -началник на оперативен отдел в щаба на трета армия;

1989 - 1991г. - Началник на щаба на 7 мотострелкова дивизия;

1991 - 1996г. - Началник на оперативен отдел в щаба на 3 армия;

1997 - 2002г. - Командир на 7 мотострелкова дивизия;

2002 - 2003г. - Началник на шаба на 3 армейски корпус;

24.05.2003 - 09.05.2005г - Командир на командване "Изток", с Указ на Президента на Република България № 139/25.04.2003 г;

2005 - 2006г. - Началник на Главно оперативно управление на Генералния щаб на Българската армия;

2006г. - Началник на управление "Операции" в Генералния щаб на Българската армия.

 

Офицерски звания:

1975г. - лейтенант;

1978г. - старши лейтенант;

1982г. - капитан;

1987г. - майор;

1991г. - подполковник;

1996г. - полковник;

2003г. - бригаден генерал.

 

Награди:  Награден знак „За вярна служба под знамената"- I степен, медали, огнестрелно оръжие, парични и предметни награди;

 

Говори руски и английски език;

 

Семейно положение: женен, с две деца.

 

 

Фотоалбум:

 

{START_COUNTER}